Popularne Obrazy Olejne

Rozważania nad pięknem sztuki oraz praktycznym zastosowaniem obrazów olejnych w dekoracji wnętrz.

Popularne Obrazy Olejne

sposoby malowania obrazów

Wyróżnia się wiele metod i sposobów malowania obrazów! Często uzależnione jest to od rodzaju stosowanych farb malarskich. Obrazy olejne i akrylowe tworzone są przeważnie na podobraziu płóciennym. Natomiast obrazy akwarelowe i pastelowe, na kartonie. Wybór farb i podobrazia malarskiego, a także chęć uzyskania określonych efektów artystycznych, determinują wykorzystanie określonych technik malowania. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, najbardziej powszechne i zróżnicowane pod względem warsztatowym, jest malarstwo olejne!

Kompozycje olejne mogą być wykonywane za pomocą szpachli, pędzla lub wielu innych wypracowanych metod własnych, co rzutuje na stylistykę i charakter poszczególnych prac!